взлом

ENG

Вышел второй номер сборника "Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні"

Издатель: РУП "Издательский дом «Белорусская наука»", Минск, Беларусь

Главный редактор: Т.В. Володина, доктор филологических наук, доцент

Основан в 2014 г.

Выходит 1 раз в год
На белорусском языке

Редакционная коллегия: Г.А. Барташевич, д.ф.н.; Т.В. Володина, д.ф.н.; А.С. Лис, д.ф.н.; В.М. Шарая, д.ф.н.; И.А. Швед, д.ф.н.

Редакционный совет: Н.П. Антропов, Е.М. Боганева, В.И. Внукович, Я.И. Гриневич, А.А. Гулак, В.А. Лобач, С.В. Русецкий, С.И. Санько

Сборник рассчитан на фольклористов, этнологов, языковедов, краеведов, а также всех, кто интересуется народным наследием.

Сборник включает разделы: "Исследования", "Белорусский фольклорно-этнолингвистический атлас", "Из Коллекции фольклорных записей", "Материалы полевых экспедиций", "Фольклор белорусов зарубежья", "Рецензии", "Юбилеи".

Адрес редакции: ул. Сурганова, 1, корп. 2, комн. 305, 220072, г. Минск, Республика Беларусь
Телефон: (017) 284-15-94
E-mail: inlinasbel@tut.by

Даследаванні прысвечаны рознабаковаму разгляду ўнікальнага позневеснавога абраду ваджэння Куста. У рубрыцы «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас» аглядаюцца беларускія версіі легенды пра колас і першы выган жывёлы ў поле. Публікуюцца ўнікальныя запісы, якія захоўваюцца ў архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, а таксама сучасныя палявыя запісы з прыватных архіваў.
Зборнік разлічаны на фалькларыстаў, этнолагаў, моваведаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.

 
взлом почты icq